Миналата година компанията обзаведе кабинет в Механото. Снимка Архив Черноморие-бг

Миналата година компанията обзаведе кабинет в Механото. Снимка Архив Черноморие-бг

"EVN България" стартира инициатива за дуално обучение в паралелки в училища в Югоизточна България. Кампанията продължава за пета поредна година. Целта е в рамките на сътрудничеството между ЕVN и училищата да бъдат подготвени кадри за професионалното им развитие в сферата на електротехниката и енергетиката.

Сред училищата, с които компанията си партнира добре е бургаската Професионална гимназия по механолектроника и електротехника, известна още като Механото. За учебната 2020/2021 година в дуалното обучение ще бъдат обхванати 40 ученици от гимназията в морския град. По този начин те ще имат възможност да използват добрите практики - едновременно обучение и работа в реална работна среда.

Формата на обучение включва общообразователни часове от VIII-ми до X-ти клас и практика в реална работна среда в XI-ти и XII-ти клас. Учениците от VIII-ми до X-ти клас имат възможност да получават стипендии за успех от "ЕVN България". В XI-ти клас учениците имат 3 учебни дни и 2 дни на практика, а в XII-ти клас са 2 учебни дни и 3 дни на практика в дружеството. За проведената практика в XI-ти и XII-ти клас учениците ще получават заплащане.  Част от учениците, преминали дуална форма на обучение, вече бяха назначени за постоянно в "EVN България".

Инициативата на дружеството стъпва на изграден през годините опит от съвместна работа с професионалните гимназии. Развитието на това партньорство до прилагане на дуалното обучение е поредна стъпка в подкрепа на образованието и подкрепа за учениците, учителите и училищата за още по-добрата техническа подготовка на децата.

Целта е изграждане на професионални умения в реална бизнес среда у учениците. Тези умения ще дадат възможност за професионално развитие на младежите в сферата на електротехниката и енергетиката.

EVN обзаведе кабинет за обучение в бургаското Механо