Избират от две фирми коя да доставя гориво на "Бургасбус"

На отварянето на офертите от петчленната комисия, в която влиза и представител на община Бургас, присъстваха и двете фирми, които участват в обществената поръчка. Това са "Овергаз Си Ен Джи" АД и "ЕМИ" ООД. Представителите на кандидатите се подписаха на гърба на двете оферти, за да се избегне съмнение от подправяне на вече предложените цени. Въпреки желанието на участниците да чуят каква е предложената цена на конкурента им, това не стана.

 

Комисията ще се произнесе в петдневен срок и ще уведоми спечелилия конкурса. Той ще снабдява "Бургасбус" ЕООД с гориво за срок от една година.