Зам.-председателят на ТИК Видка Вълчева (в средата) откри семинара. Снимки Лина Главинова

Зам.-председателят на ТИК Видка Вълчева (в средата) откри семинара. Снимки Лина Главинова

Изпълнителният директор на Българската фондова борса Иван Такев разясни механизмите, по които малките и средни предприятия в Бургас могат да се възползват от капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си. Семинарът, в който участваха представители на тези фирми, бе организиран от Търговско индустриална камара - Бургас в партньорство с  Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (АНМСП), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) със съдействието на Община Бургас. Семинарът-обучение уважиха зам.-областният управител на област Бургас Владимир Крумов и зам.-кметът по бюджет и финанси в Община Бургас Красимир Стойчев.

"Фондовата борса е алтернатива за финансиране на дейността на предприятията. В момента на борсата се търгуват акции на четири банки", каза Иван Такев. Той подари на зам.-кмета Красимир Стойчев акция на Банка за български кредит от 1934 година, чиито акции на се листвани на борсата.

Изпълнителният директор на БФБ запозна присъстващите с механизмите на действие. Оборотът на борсата през 2018 година е бил 458 млн. лева. Набраният капитал за същият период възлиза на 191.67 млн. лева. Девет компании са набирали капитал, като средно набраният капитал е 21.3 млн. лева.

Обучението продължи с представяне и характеристики на ваучерната схема за листване на малките и средни предприятия на фондовата борса от Мариян Стоянов - ръководител на проект в Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия.

Галерия