DSC_7132

DSC_7132

Изпратиха доброволците-абитуриенти от зам.-кметът по здравеопазване в общината д-р Лорис Мануелян. DSC_7137

Доброволците от Общински младежки клуб "J.J. Cool A" осъществяват здравна превенция сред своите връстници, развиват доброволчеството, промоцират младежките дейности и инициативи, и открито изразяват гражданската си позиция. Те са и обучители на връстници, които провеждат обучения чрез подхода "Връстници обучават връстници", осъществяват работа на терен с млади хора в риск, участват в обучения и семинари. 

Младежите работят съвместно с експертите в отдел "Здравеопазване и превенции" към Община Бургас и програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск /15-24 г./ чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора".