В работата на конференцията през тази година вземат участие над 20 преподаватели от множество висши учебни заведения

В работата на конференцията през тази година вземат участие над 20 преподаватели от множество висши учебни заведения

Научна конференция на тема "Туризъм. Образование. Бизнес" бе открита днес в Колежа по туризъм при университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Вече трета поредна година Колежът е инициатор в края на черноморския туристически сезон да се събират представители на български и европейски висши учебни заведения, ангажирани в бранша специалисти, както и докторанти и студенти в професионално направление "Туризъм" за дискусия по проблемите на тази най-бързо развиваща се сфера от икономиката и развлеченията в света и в Европа.

В работата на конференцията през тази година вземат участие над 20 преподаватели от множество висши учебни заведения, сред които Икономически университет - Варна, УНИБИТ - София, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Университет по хранителни технологии – Пловдив и др., както и над 10 докторанти и студенти, обучаващи се в професионално направление "Туризъм".

Конференцията бе открита от директора на Колежа, проф. Братой Копринаров, като първият пленарен доклад-презентация бе изнесен от проф. Стоян Маринов. Участниците получиха специален поздравителен адрес от ИУ-Варна.

Научните доклади и презентации, изнесени на форума, ще бъдат издадени в сборник и сред тях има изключително интересни заглавия като "Маркетингът в туризма: минало, настояще и бъдеще", "Приложение на инфлуенсър-маркетинга в туризма – добри практики", "Особености на маркетинга на дестинация за пчелен туризъм", "Празниците в социума и съвременните им туристически проекции", "Архитектурният модернизъм на Бургас – възможност за специализиран пешеходен тур" и др.

Работата на конференцията ще продължи и на 8 октомври 2022 г.

Галерия