Колекционерите трябва да регистрират антиките си

Той бе обнародван в Държавен вестник бр.19/ 2009 г.

 

Регистрацията трябва да бъде извършена до 10-ти април. Колекционерите трябва да подадат заявление за идентификация по Наредба 3 на Министерство на културата, която е в сила от 3-ти декември 2009 година и е във връзка с чл. 97 от Закона за културното наследство и заключителните му разпоредби - чл.5 и 6.

Заявленията се подават по образец (Приложение 5) към Наредба 3 в Регионалния исторически музей във Варна включително и на 10 април – събота.