Рибата е дарена на домове в Бургас, Ямбол, Варна и Българово. Снимка ИАРА

Рибата е дарена на домове в Бургас, Ямбол, Варна и Българово. Снимка ИАРА

Конфискуваха 362 кг. незаконно уловена риба в Мандрата. Служители на изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" от сектори "Рибарство и контрол" - Бургас и "Рибарство и контрол" - Варна извършиха съвместна проверка на бургаския язовир "Мандра". При мащабната акция от водите на язовира бяха извадени около 1200 м хрилни мрежи, поставени в работно положение, които бяха предадени за унищожаване. 

Уловената риба - 362 кг., след потърсено съдействие от Областна дирекция по безопасност на храните в Бургас и ОДБХ - Варна за окачествяване, беше дарена на четири социални дома в рамките на три области: 52 кг. на Дом за възрастни хора в град Българово, 130 кг. на дом за стари хора "Св. Архангел Михаил" - Ямбол; 130 кг. на комплекс за социални услуги "Гергана", дом за стари хора и ДПЛФУ - Варна и 50 кг. на дом за възрастни хора с умствена изостаналост в село Горен чифлик.