DSC_9061

DSC_9061

Любчева: Съкращават българи заради Единното европейско небе доведе до съкращение на български специалисти и понижаване на качеството на предлаганите услуги. Това заяви евродепутатът доц. Маруся Любчева. Европейският парламент одобри преработения вариант на предложението за регламент относно прилагането на Единното европейско небе. Инициативата "Единно европейско небе" (ЕЕН) беше стартирана през 2000 г., като постави управлението на въздушното движение и обслужване в рамките на общата европейска транспортна политика. Според мотивите на Комисията, преработването на регламента цели да ускори прилагането на реформата на авиационно обслужване, посредством повишаване на независимостта на националните органи за надзор и либерализация на пазара на услуги, в основата на което стои подлагането на спомагателното аеронавигационното обслужване на тръжни процедури, отворени за конкуренция.

В изказването си по време на дебатите в пленарна зала, Маруся Любчева обърна внимание на необходимостта прилагането на регламента да бъде предвидено за момент, в който държавите членки, особено новите, и техните оператори, ще бъдат максимално подготвени. Тя заяви: "Либерализирането и отделянето на управлението на въздушното движение във вида, в който е направено предложението от Комисията, ще доведе до концентриране на тази дейност в ръцете на по-големи компании и това може да доведе до загуба на работни места и отпадането от пазара на национални компании".

Мотивите за изказването на г-жа Любчева са свързани със ситуацията в България, където управлението на въздушните дейности и обслужването на трафика във въздушното пространство биват организирани от ДП "Ръководство на въздушното движение". То обезпечава безопасността и сигурността на въздушния трафик и дава работа на над 1000 високо - квалифицирани служители. Либерализирането на пазара на тези съпътстващи дейности ще доведе до концентрацията им в ръцете на големи външни компании със значително по-голям опит и възможности от националните, и в крайна сметка до съкращение на заетите в момента специалисти.

"Не е възможно всичко това да се случи без да бъде направена оценка на въздействието, включително и на социалното въздействие. Да, ние всички се стремим към повишаване на конкурентоспособността, сигурността, безопасността и ефективността, но трябва да защитим работните места и да създадем по висока стабилност в национален план", допълни в заключение г-жа Любчева.