Биопроизводство на манов мед има в село Кости. Снимка Архив Черноморие-бг

Биопроизводство на манов мед има в село Кости. Снимка Архив Черноморие-бг

Странджанският манов мед е осмият хранителен продукт от България беше включен от Европейската комисия в списъка със защитени наименования за произход на Европейския съюз. Продуктът "Странджански манов мед", наричан още "Maнов мед от Странджа", е с тъмнокафяв цвят и се добива в района на Странджа, който е част от мрежата от защитени зони в ЕС "Натура 2000".

Пчеларството отдавна е важен поминък в региона, доказателство за което са още съществуващи тръвни и дънери с пчели, които датират от края на XIX век. Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган и комисарят по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел ще връчат официално утре в Брюксел сертификата за вписването на Манол Тодоров, председател на пчеларско сдружение "Странджански манов мед" и Елка Божилова, представител на Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

Странджанският манов мед ще се присъедини към повече от 1445 други продукти, които вече са защитени в базата данни.