Проектът на новата система е качен в сайта на Община Бургас. Снимка Лина Главинова

Проектът на новата система е качен в сайта на Община Бургас. Снимка Лина Главинова

Новата система за прием в първи клас е дискриминационна. Това твърди Деница Стоянова, майка на бъдеща първокласничка, която живее със семейството си в бургаското село Твърдица. Тя изпрати отворено писмо до кмета на Общината Димитър Николов, до заместник-кмета по образование Йорданка Ананиева, до началника на отдел "Образование" Веселина Таралова. Повод за него е проектът за Системата за централизиран прием, записване и приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас. Той е изработен от Община Бургас съгласно националната Наредба 10. Според този нормативен документ, всяка община на територията на страната трябва да изработи нова система за прием. В нея трябва да присъстват задължителните критерии за прием, които са посочени в Наредбата. Общините обаче имат възможност да предложат и свои допълнителни критерии. Община Бургас е избрала допълнителните критерии да бъдат свързани с районирането. Така във всеки район има по три учебни заведения, от които родителите могат да избират училище за своето дете. Те могат да подадат документи за кандидатстване и в друго школо, което се намира в съседен на техния район. Има и такива райони, на които няма съседен район. Това ограничава правота на избор за родителите. Такъв е и случаят с Деница Стоянова.

Тя трябва да подаде документи за прием в ОУ "Христо Ботев" в село Маринка. Населеното място е самостоятелен район и в училището в него могат да се записват децата, които живеят в Маринка, Твърдица, Димчево и Извор. Въпреки, че се намира на 7 километра от Меден рудник, комплексък не е посочен като съседен на район "Маринка". Така напрактика Деница Стоянова и другите родители, които живеят в тези населени места и чиито деца ще тръгнат на училище от тази есен, нямат право на избор.

"Ако желаем да кандидатстваме в друго училище, то ще е извън района ни и ще трябва да чакаме следващо класиране и наличие на свободни места. Така шансовете ни за прием в различно от ОУ "Христо Ботев" в село Маринка училище са нулеви.
Виждам, че са взети мерки срещу схемата с фиктивната промяна на адресна регистрация. Ние, жителите, на район "Маринка", на които горепосоченото училище не е удобен избор, обаче оставаме без алтернатива. Необходимо ли е да се прибягва до промяна на адрес? Тези мерки ще работят 1 или 2 години, през следващите населението ще се е подготвило своевременно за кандидатстването в желаното училище. Тогава нови правила ли ще се приемат? Защо трябва ние, родителите, и системата да се дебнем? Не трябва ли системата да работи за населението, да осигурява и защитава правото му на избор?", пише в писмото си Деница Стоянова.

Тя предлага: "1. Да се въведе критерий "Месторабота", който да носи достатъчно точки, с които да се даде реален шанс за прием в прилежащите към района на месторабота училища. 2. Район "Маринка" да се приеме за съседен на някои от районите в град Бургас. Тъй като детската градина в село Твърдица, част от район "Маринка", е филиал на ЦДГ "Чайка" (намираща се в комплекс "Меден Рудник") и поради близостта на района до комплекса, предлагам за съседни райони - "Меден Рудник I" и "Меден Рудник II".

Приемайки предложенията, смятам, че ще се даде възможност на семействата от район "Маринка" и не само да избират учебно заведение за децата си, без да се стига до използването на нечестни средства. Считам, че предложението ми ще бъде разгледано.

Очаквам и Вашите предложения, които да дадат на всички жители на община Бургас право на избор на учебно заведение за децата си", пише в писмото си Деница Стоянова.

Проектът за новата система е качен в сайта на Община Бургас. Всеки може да даден предложения или да изкаже мнение по така направеното предложения на администрацията. От Общината обещаха, че всяко мнение ще бъде взето под внимание преди проекта в окончателния му вид да бъде предложени за гласуване в Общинския съвет.

Приемът в първи клас по нова система. Община Бургас въвежда райониране