Пропадането на участъка е още от пролетта на миналата година. Снимка Архив Черноморие-бг

Пропадането на участъка е още от пролетта на миналата година. Снимка Архив Черноморие-бг

Изработеният от Община Бургас през 2023 г. проект за крайбрежната алея в квартал "Сарафово" не е свързан с регистрирани свлачища и не включва съоръжения за предпазване на морския бряг. Поради тази причина това предложение не може да бъде подкрепено от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който финансира укрепване на свлачища. Няма законов механизъм, по който чрез него да бъдат финансирани аварийни обекти, мероприятия и дейности, се казва в писмо на МРРБ, изпратено до медиите.

Община Бургас не притежава права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията за реализация на изработения проект, защото не е заинтересовано лице. Поземлените имоти са изключителна и частна държавна собственост.

Това са и причините, поради които бившият вече областен управител на област Бургас - Мария Нейкова, е внесъл искане за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. През месец януари 2023 г. то е подкрепено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За тези обстоятелства МРРБ е информирало Община Бургас с 4 писма в периода юли 2022 г. – февруари 2023 г. Местната администрация е информирана отново за тях през месец юли т.г. чрез писмо, с което се обяснява защо проектът се връща и не може да бъде финансиран от бюджета на министерството. При водената кореспонденция от министерството са дадени указания за действия, които могат да бъдат предприети за повишаване на безопасността в района. Общината е уведомена, че в случай, че придобие права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и предвид обществената значимост на алеята в този участък, възможен източник на финансиране е програма "Околна среда 2021-2027 г.", приоритет 4 "Риск и изменение на климата", по който се финансират мерки и дейности, насочени към превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии и абразии в настоящия програмен период.

Припомняме, че т. нар. крайбрежна алея към Сарафово е изградена върху брегоукрепително съоръжение "дамба", което е част от приключилия през 2021 г. проект за изпълнение на геозащитни мерки на свлачище "Сарафово". С инвестиция на стойност над 50 млн. лева от бюджета на МРРБ всички свлачища в района вече са укрепени чрез изградените противосвлачищни и противоабразионни съоръжения. Отделно през 2020 г. и 2021 г. от държавния бюджет са предоставени финансови средства на Община Бургас за укрепване на локално свлачище в местността "Ъгъла".

Предвид създадената през 2022 г. аварийна ситуация са проведени неколкократни комисии по реда на Закона за защита при бедствия, организирани от бившите областни управители на област Бургас - Стойко Танков и Мария Нейкова. Те не са установили нови или активизирани свлачищни процеси в този участък от алеята. Направените от експертите инженерно-геоложки проучвания са установили наличието само на дестабилизационни процеси с предимно повърхностен характер.