На 29-ти декември последно плащаме данъци за 2010-та година ще приключи на 29 декември в 17.15 ч. Това важи както за централния касов салон на улица "Александровска" № 83, така и за касите по териториални дирекции.

Община Бургас призовава всички свои жители, които имат неизплатени задължения, да извършат своите плащания не по-късно от горепосочения срок и напомня, че след изтичане на законоустановените периоди за плащания на данъци и такси върху всяка вноска се начислява лихва и е възможно предприемане на мерки за тяхното принудително събиране.