На форума ще бъде дебатирана актуалната политика за енергийна ефективност в сградния сектор. Снимка ЕнЕфект

На форума ще бъде дебатирана актуалната политика за енергийна ефективност в сградния сектор. Снимка ЕнЕфект

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България ще се проведе на 1-ви юни в експозиционен център "Флора" - Бургас. Тя се организира от Центърът за енергийна ефективност "ЕнЕфект" и Общинската мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия". Кръглата маса е част от програмата на Национална конференция и експо "Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега", която се ще се проведе на "Флора"-та периода 31-ви май - 2-ри юни с подкрепата на Община Бургас.

Дискусията ще се фокусира върху актуалната политика за енергийна ефективност в сградния сектор и върху енергийния дневен ред на Европейския съюз, както и върху последните изменения на Директивата относно енергийните характеристики на сградите  (ДЕХС) и тяхното въздействие в България.

От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в събитието ще вземе участие Добромир Василев, директор на дирекция "Жилищна политика". В кръглата маса ще се включат представители на генерална дирекция "Енергетика" в Европейската комисия, на Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка. Мередид Еванс от Департамента по енергетика на САЩ ще се спре върху политиката и мерките за декарбонизация на сградния фонд отвъд океана. 

Дискусията на 1-ви юни ще обърне внимание върху прехода към модели на съфинансиране от страна на собствениците на сградите при изпълнението на националните програми за сградно обновяване. Ще бъдат представени стратегии за привличане на пазарно финансиране при обновяването, както и финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност в сградния фонд.

За участие в дискусиите са поканени представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", фонд "ФЛАГ", Българската стопанска камара, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Алианса за енергийна ефективност, "Еконолер", търговски банки, енергийни и финансови консултанти.

Организаторите предоставят възможност за присъствие на място или онлайн чрез регистрация, отворена тук

Галерия