Новото тази година е предоставянето на попълнена декларация достъпна с ПИК, каза Сияна Димитрова. Снимка Черноморие-бг

Новото тази година е предоставянето на попълнена декларация достъпна с ПИК, каза Сияна Димитрова. Снимка Черноморие-бг

От Националната агенция за приходите ще предоставят попълнени данъчни декларации на физическите лица. Декларациите ще са достъпни от 1-ви март на сайта на приходната агенция и ще са достъпни чрез ПИК. Данните в декларацията са информативни. Физическото лице проверява данните и ако е съгласен с тях подписва декларацията и я подава по електронен път.

"Корекция може да се направи в декларацията еднократно до 30-ти септември", каза Сияна Димитрова - директор дирекция "Обслужване" в Териториалната дирекция на НАП - Бургас.

Важен и нов момент в тазгодишната данъчна кампания е задължението самоосигуряващите се лица да декларират доходите си електронно – чрез ПИК или електронен подпис. Това се отнася също и за едноличните търговци, земеделските производители, работещите на патент, както и за упражняващите свободни професии.

Данъчната кампания започна на 10-ти януари и продължава до 30-ти април.