НАП събира просрочени задължения на европейските данъчни

Те са се установили за постоянно в България или пък става въпрос за задължения на български лица към европейски данъчни администрации. Обменът на информация между данъчните администрации става въз основа на Директива 2008/55/ЕО и се отнася за събиране на просрочени задължения за данъци върху доходите и имуществото, ДДС, акцизи, мита, селско стопански такси и лихви, глоби и административни наказания върху тях.

 

За да изпратят искане до своите български колеги, европейските данъчни трябва да са изчерпали всички способи за събиране на задълженията в своята страна. Освен това дължимите данъци, мита и др. трябва да са за над 1 500 евро и не трябва да са минали повече от 5 години от издаване на акта за установяване на публичното вземане.

Обменът на информация с европейските приходни администрации се осъществява в три направления. Европейските данъчни могат да поискат от НАП да даде някаква информация за техния длъжник, да уведоми задълженото лице, както и да стартира процедура за принудително събиране.

Досега обменът на информация с европейските приходни администрации се е извършвал чрез Агенцията за държавни вземания (АДВ), но след 1 януари 2010 г. тези функции преминаха в НАП. От присъединяването на България към ЕС до края на 2009 г. в АДВ са постъпили 245 молби за взаимна помощ от чужди приходни администрации. От тях 55 са молби за уведомяване, 149 са за събиране на общо около 113, 3 млн. лв. и 40 молби за предоставяне на информация. Постъпило е и едно искане за налагане на обезпечителни мерки върху имущество  на длъжник. В същото време за целия период от 2007 до 2009 г. от България не е изпратена нито една молба за взаимна помощ към друга европейска приходна администрация.