Приходите от нощувки през юли възлизат на Приходите от нощувки през юли са 159 262 500 лева. Снимка Архив Черноморие-Бг

Приходите от нощувки през юли възлизат на Приходите от нощувки през юли са 159 262 500 лева. Снимка Архив Черноморие-Бг

Най-много германци са почивали това лято по родното Черноморие, сочи справка на Териториално стастическо бюро "Югоизток" - Бургас. През юли 2018 г. в област Бургас са функционирали 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.6 хил., а на леглата - 120.5 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2018 г., е 2 840.1 хил., или c 3.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 6.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, в местата за настаняване с 3 звезди - 3.1% и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 1.8%.

През юли 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 64.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.9% от нощувките на чужденци и 17.9% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.6 и 60.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 19.1%, следват - Полша с 12.9%, Обединено кралство - с 11.4%, Чешка република - с 8.2% и Руска федерация - със 7.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. намаляват с 0.3% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 453.6 хиляди. От всички пренощували лица 76.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (66.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.5 нощувки. Пренощувалите българи са 108.3 хил., като 55.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 76.5% като намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 88.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 70.6%, и с 1 и 2 звезди – 59.0%.

Приходите от нощувки през юли 2018 г. са 159 262.5 хил., или със 7.0% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - със 7.5%, така и от български граждани - с 4.0%.