Тази година полските туристи бяха сред най-често кацащите и излитащи на бургаското летище. Снимка Архив Черноморие-бг

Тази година полските туристи бяха сред най-често кацащите и излитащи на бургаското летище. Снимка Архив Черноморие-бг

Най-много румънски и полски туристи са почивали през август в Бургас и региона. Това сочат данни на Националния статистически институт. През август са функционирали 1 001 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.0 хил., а на леглата - 138.6 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 27.4%, а броят на леглата в тях - с 24.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2022 г., е 3 216.4 хил., или с 23.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 154.6 хил. нощувки, а българските - 1 061.8 хиляди.

През август 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.8% от нощувките на чужденци и 21.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.6 и 33.4%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 27.5%, следват - Полша с 12.9%, Обединено кралство - с 11.6%, Чешка република - с 9.6% и Германия - с 8.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през август 2022 г. се увеличава с 18.9% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 616.6 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през август 2022 г., са 374.4 хил. и са реализирали средно по 5.8 нощувки, като 77.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 242.2 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки, като 44.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. е 75.6%, като намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с август 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 92.5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 65.5%, и с 1 и 2 звезди - 46.1%.