Ректорът на НХА проф. Георги Янков (вторият отляво надясно) и ректорът на университет Проф. д-р Асен Златаров проф. д-р Христо Бозов (третият отляво надясно) подписаха меморандума за сътрудничество. Снимки Авторът

Ректорът на НХА проф. Георги Янков (вторият отляво надясно) и ректорът на университет Проф. д-р Асен Златаров проф. д-р Христо Бозов (третият отляво надясно) подписаха меморандума за сътрудничество. Снимки Авторът

Националната художествена академия и бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще обучават съвместно студенти, ще работят по съвместни проекти и програми, ще популяризират съвместно дейността си в публичното пространство. За това се договориха ректорите на двете висши учебни заведения. Подписи под меморандума за сътрудничество сложиха ректорът на НХА проф. Георги Янков и ректорът на университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. д-р Христо Бозов. Двамата подписаха документа в присъствието на директора на филиала на НХА в Бургас проф. Светозар Бенчев и на проф. Севдалина Турманова - зам.-ректор по учебната част в държавния ВУЗ. В документа за съвместна дейност е залегнало и обучение по съвместни нови специалности, които ще бъдат разкрити.

Първата магистърска програма, по която ще се обучават съвместно студенти е  "Технологии на витража".

Преди подписването на меморандума проф. Янков показа на проф. Бозов базата, с която филиала на Академията разполага в Бургас. Тя се намира в Магазия 1 и там са обособени ателиетата по живопис, по мода и дизайн, и други. НХА има база и в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, където се обучават студентите по графика. Там се печатат и техните литографии.

На специална церемония днес следобед ще бъдат връчени дипломите на завършващите филиала на НХА.

Галерия