Това е пътът, който се изгражда в местността Поляните. Снимка РИОСВ

Това е пътът, който се изгражда в местността Поляните. Снимка РИОСВ

Новият път, който се изгражда край Синеморец, е за имоти, за които има влезли в сила ПУП-ове (Подробен устройствен план) и се изгражда законно, обясниха от Община Царево. Става въпрос за път, който е в процес на изграждане в местността "Поляните" край царевското село. От РИОСВ са извършили проверка за пътя и са изпратили писмо до общината. Според еко инспекцията, която е спряла, строежа, дейността не е съгласувана с РИОСВ - Бургас и е в нарушение на разпоредбите на Закона за защитените територии.

От РИОСВ спряха изграждането на път край Синеморец

"Съгласно член 190 ал. 1 от ЗУТ "Когато съгласно подробен устройствен план, някои урегулирани поземлени имоти имат лице само по проектирани нови улици, преди тези улици да са открити, общината може да прокара временни пътища, които осигуряват достъп до съответните имоти", пише в писмо на Община Царево, което е изпратено до директора на РИОСВ Павел Маринов във връзка с проверката за пътя край Синеморец.

От писмото още става ясно, че за въпросните имоти има одобрени ПУП-ове, които са влезли в сила съгласно Заповед № РД-01-424 от 19.06.2008 година на кмета на Община Царево и Решение № 10-ПР/2008 на Министерството на околната среда и водите. За същите имоти и последващи положителни становища на РИОСВ, които са от 2016 и 2020 година.

"Въз основа на заявено искане от страна на инвеститор и съгласно член 190 ал. 1 от ЗУТ, Община Царево е допуснала прокарването на временен път за осигуряване да досктъп до горепосочените имоти, чрез стабилизиране", пише още в писмото подписана от кмета на общината Георги Лапчев.