Областният се запозна с проблемите на болниците пред закриване

Гребенаров се срещна с кмета на община Царево Петко Арнаудов и с кмета на Карнобат Георги Димитров.

 

Темата на разговора бе бъдещето на общинската болница в Царево и Карнобат. В началото на срещата Арнаудов изложи пред губернатора съображенията, поради които смята, че болницата не трябва да бъде затваряна. В отговор Гребенаров сподели, че Специализираната болница за активно лечение по вътрешни болести – Царево /СБАЛВБ/ е успяла да покрие само една единствена клинична пътека, на базата на която все пак е успяла да сключи договор със здравната каса. Покриването на клиничните пътеки е критерият, по който се определя качеството на медицинските услуги в съответната болница.

Областният добави още, че в случая е важно в общината да бъде изграден медицински център, който да поема и реагира бързо и адекватно на спешните случаи. След срещата с царевския кмет Гребенаров посети и самото болнично заведение и проведе разговор  с управителя му д-р Николай Гавраилов.

Губернаторът проведе такава среща и с кмета на Карнобат Георги Димитров.