Общинският съвет в Бургас излезе с декларация против вдигането на цената на водата с 59% от страна на ВиК - Бургас. От местния парламент изпратиха декларация до медиите, подкрепена от всички партии (виж снимката). "Във връзка с прието решение  по т.37 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022 г., отразено в Протокол №36 декларираме, че:

Категорично сме против максималната прогнозна цена на ВиК - Бургас и утвърдената от КЕВР пределна цена. Общинският съвет не е компетентен орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК – Бургас.

Общински съвет – Бургас не приема, а съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г. Няма общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора в град Бургас", пише в декларацията на ОбС. Оттам подкрепят жалбата на кмета на Община Бургас Димитър Николов срещу високата цена на водата.

Община Бургас ще жали цената на водата