Община Бургас отчита европроект, фирма подменя сифони в училище "Регионално развитие 2007-2013". Краят на проекта е февруари тази година. Със средства по него са реновирани учебни заведения в общината.

 

Вече четвърти месец учениците от ГПАЕ "Гео Милев", ГПНЕ "Гьоте", ПГпоСАГ "Кольо Фичето", ПГЕЕ "Константин Фотинов", СОУ "Иван Вазов", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ N 2 "Х.К. Андерсен" провеждат занятията си в условия на подобрена, едновременно модерна и комфортна среда, отговаряща на всички европейски стандарти за образование. Това стана възможно благодарение на реализирането на проекта с наименование "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас", Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/029, осъществен с финансовата помощ на ЕФРР и националния бюджет по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

През 2010 г. първият учебен ден зарадва бургаските ученици с обновени класни стаи, модерно оборудвани специализирани кабинети и физкултурни салони, красиви  сградни фасади и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. Изпълнението на проектните дейности стартира още през февруари 2009 г. В подготвителния етап беше сформиран екип за управление, изготвени бяха технически проекти за достъпна среда и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. През месец май 2010 г. стартира реализирането на същинската част от проекта. Без да бъде нарушен учебния процес, през летните месеци се извършиха ремонтите на седемте учебни заведения. Веднага след това стартира и доставянето на оборудване.

В рамките на проекта за повечето училища е осигурено ново компютърно и ИТ оборудване, както и съвременно оборудване за физкултурните салони и специализираните кабинети. За учениците в професионалните гимназии е закупена съвременна техника,  особено важна при практическите занятия.

Изградена е и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания – обособени са рампи към входовете, монтирани са асансьори, санитарните помещения са адаптирани за специфичните потребности на ползващите ги.

Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" е на обща стойност 5 773 119,93 лева. С предаване на финалните отчети до 3 февруари 2011 г. ще приключат всички дейности по него.

Въпреки, че проекта е на финалната права в едно от учебните заведения тече ремонт. Фирмата, която е спечелила проекта за "Иван Вазов" сега се налага да прави нов ремонт и да подменя сифоните в реновираните тоалетни в училището. Оказало се, че те имат фабричен дефект, който е създал проблем след като е започнала експлоатацията им. Съгласно договора, подписан между общината и фирмите изпълнители, при проблеми те се отстраняват за сметка на спечелилия конкурса. Гаранцията за извършената дейност е 5 години.

 

Снимка Етелка Пирева