Зам.-кметът Красимир Стойчев показва икономическите показатели на Общината. Снимки Лина Главинова

Зам.-кметът Красимир Стойчев показва икономическите показатели на Общината. Снимки Лина Главинова

Община Бургас ще тегли кредит в размер на 5 151 385 лева за реализацията на проекта - "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - град Бургас". Това е максималният размер на дълга, който Общината може да поеме за проекта. Цялата му стойност е 9 503 000 лева. 4 019 000 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по оперативна програма "Региони в растеж". 5 151 385 лева ще бъде размерът на кредита, който Общината ще тегли чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие". Собствените средства, с които Общината ще участва в реализацията на проекта са в размер на 330 000 лева.

С какви средства ще бъде обновена сградата на Културен дом - Бургас (старото име на сградата бе Културен дом на Лукойл Нефтохим б.а.) бе темата на общественото обсъждане, организирано от Община Бургас във връзка с проекта. На него присъстваха двама зам.-кметове - по бюджет и финанси - Красимир Стойчев и по европейски политики - Руска Бояджиева, ръководителят на проекта, избран от Общината, Симеон Коцев, представители на администрацията и две медии, сред които и екип на сайт "Черноморие". Интерес от страна на жители на Община Бургас към обсъждането нямаше.

Докладната записка с намерението на Общината да поеме дългосрочен заем за проекта ще бъде входирана и разгледана на сесията на Общинския съвет в края на април. Дългът трябва да бъде върнат за 145 месеца от датата на подписване на договора с банката, което прави 12,08 години. Банката, от която Общината ще тегли кредита е ОББ. Тя е финансовата институция, която е подписала договор с финансов инструмент "Фонд за градско развитие".

Проектът за обновяване на Културния дом предвижда да бъде направена надстройка на сградата, където ще бъдат обособени две мултифункционални зали. Те ще бъдат използвани за изложби и концерти. След ремонтът основната зрителна зала ще разполага с 527 седящи места и 10 места за хора с увреждания, които се придвижват с колички. В залата ще бъде сменено озвучаването, ще бъде закупена машина за прожекции на филми и екран. Там ще се помещава Общинското кино, за което се говори от повече от 12 години. Ще бъдат сменени настилките, дограмите и обновени таваните в сградата. След внедряването на мерките за енергийна ефективност сградата вече ще бъде клас "С". По проект се предвижда и монтиране на два асансьора, както и обновяване на вътрешното пространство, където ще има опция за монтиране на сцена за различни арт изяви.

В момента сградата разполага с 6 зали, след обновяването те ще станат 10. И отново ще могат да се ползват от клубовете, които провеждат занятията си там.

Осем дружества и консорциума са подали оферти за участие в обществената поръчка, обявена от Община Бургас за избор на изпълнител на проекта. Очаква се до месец да бъде избран изпълнителя. След сключването на договора, ремонтът трябва да бъде приключен до 18 месеца.

Галерия