Община Бургас ще тегли кредит от 10 млн. лв

Инвестиционните намерения бяха представени от зам.-кмета на Бургас Красимир Стойчев. Той посочи стабилното състояние на общината, високия кредитен рейтинг и добрите й перспективи за развитие като гаранция за коректното обслужване на бъдещия заем.

 

На срещата присъстваха 10 представители на големи банки, които се запознаха с условията на Общинска администрация към кредита. Основното сред тях е максималният годишен лихвен процент да не е по-висок от 6 %, в това число лихви, такси и комисионни.