DSC_2066

DSC_2066

Община Поморие ще партнира на младежки проект Айтос, Камено и Несебър.

Целта на проекта е да развие и утвърди устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни услуги, които да съответстват на потребностите и интересите на младите хора на територията на Община Поморие. Чрез насърчаване на младежкото доброволчество и гражданска активност да се повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот.

За нуждите на проекта, Общината ще предостави на екипа подходящо  помещение за временни информационно-консултански приемни, за провеждане на младежки форуми, семинари, обучения или други младежки екологични, социални и културни инициативи, част от които са отбелязване на  Международен ден на младежта, Европейска седмица за младежката активност, Ден на доброволеца и др. включени в работния план на Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

Координатор за Община Поморие ще осъществява връзката с централния офис на проекта в Бургас.

"Напълно подкрепям идеята за Младежки център в Поморие, който да помага и насърчава доброволчеството и инициативността на младите хора. Проектът ще даде възможност за по-активно участие на младежите в обществения и социален живот", коментира кметът Иван Алексиев след срещата с управителят на фондацията.

Преди старта на дейностите, екипът на проекта ще организира срещи в средните училища и ще разпространи информационни материали, свързани с проекта.