ОбС упълномощи кмета на Община Варна да извърши прехвърлянето. Снимка Архив Черноморие-бг

ОбС упълномощи кмета на Община Варна да извърши прехвърлянето. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Варна ще прехвърли акциите си, които притежава в "Международен панаир Пловдив" на дружеството "Пълдин туринвест". Това решиха общинските съветници на днешната сесия. Докладната записка бе подкрепена с 28 гласа "за", 15 - "против" и 5 - "въздържал се".

Съветниците подкрепиха предложението Община Варна да стане акционер в "Пълдин туринвест", като апортира в пловдивското дружество 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала "Международен панаир Пловдив".

Съветниците упълномощиха кмета на Варна Иван Портних да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.