Общината дава 220 000 лева да измерват шума в Бургас

Обявената обществена поръчка за изработване на Шумова карка бе спечелена от "Спектри" ЕООД. Проектът трябва да приключи след 15 месеца.

 

Целта на Стратегическата карта е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива. Наличието на такава карта ще позволи предприемането на действия за предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите при даден показател може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората.

Стратегическата карта представлява план-карта на Бургас, върху която ще бъдат нанесени шумовите нива от транспорта (автомобилен, железопътен и въздушен), от промишлени дейности и други източници на шум. Ще бъдат определени районите с констатирано превишаване стойностите на показателите за шум, които могат да предизвикат вредно въздействие. В 50 точки из града ще бъдат извършени реални замервания на шумовите нива – дневни и нощни. Местоположението им е определено така, че да се "покрият" всички жилищни комплекси и квартали на Бургас, да се направи реална преценка не само за влиянието на автомобилния транспорт при наднорменото "озвучаване" на града, но да се оцени конкретно какъв е делът на самолетния трафик, особено през нощните часове. В този смисъл е обърнато особено внимание на жилищните комплекси, разположени под трасетата на прелитащите самолети.

Стратегическата карта за шум ще стане основата за провеждане на постоянен контрол на шума в околната среда чрез доставка и инсталиране на 3 бр. стационарни станции за непрекъснати 24-часови замервания. Не на последно място тя ще бъде източник на информация за гражданите.

Добре известни са проблемите, предизвикани от шума на прелитащите самолети и многобройните жалби на бургазлии в тази връзка. Стартиралите преди броени дни реални замервания позволиха да се "хване" и най-натовареният ден на "Летище Бургас" – 17 юли 2010 г., когато от аеропорта обявиха, че са обработили най-голям брой кацащи и излитащи самолети.

Всъщност крайната цел при разработването на Стратегическата карта е създаване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.