Бъдещите медици бяха поздравени от ректора на университета проф. Христо Бозов. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Бъдещите медици бяха поздравени от ректора на университета проф. Христо Бозов. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Академичната учебна 2023/2024 година започна за всички студенти от медицинските специалности в бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров". В Аулата на Ректората своите книжки получиха първокурсниците от Факултета по медицина, Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицинския колеж.

Бъдещите медици бяха посрещнати лично от ректора на висшето училище проф. д-р Христо Бозов, който с екипа си успешно разви Факултета по медицина през годините, в които беше негов декан.

Тази година Медицинският факултет постави национален рекорд в оспорваната надпревара за бъдещи лекари. За 1 място в специалност "Медицина" се състезаваха 25 момичета. Традиционно конкуренцията при дамите е по-голяма, но интересът през 2023 година е изключителен.

Студентите имаха възможност да се запознаят и разговарят с и.д. декана на Медицинския факултет доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова.

Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

Две седмици преди откриването на годината за останалите студенти университетът отвори врати и за бъдещите медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и тези, които са избрали специалност "Здравен мениджмънт". Те получиха своите книжки от декана на Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗГ) проф. д-р Валентин Василев.

Голям интерес, по време на кандидат-студентската кампания, имаше и към ФОЗГ. Почти всички бройки бяха заети още при първо класиране.

Медицинският колеж, с директор доц. д-р Антоанета Грозева, също посрещна студентите, които ще се обучават за помощник фармацевти и рехабилитатори. Още в самото начало на класиранията всички обявени места в колежа бяха заети. Дълго чаканите бройки за бъдещи помощник-фармацевти са 30 и всички са платена форма на обучение. Въпреки това интересът към специалността е много голям, а университетът положи усилия да я акредитира и обяви прием.

Предстои тържественото откриване на учебната година за 60-ти път за всички останали специалности в университета.

Галерия