Отварят оферти на живо в сайта на общината

Днес от 14.00 часа ще бъдат отворени офертите за избор на фирма за реконструкция на детската площадка в Морската градина.

На 18-ти август от 11.00 часа също в Заседателната зала на общината ще бъдат отворени офертите за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на град Българово, село Миролюбово, село Брястовец, село Изворище, село Драганово, село Рудник, село Черно море, село Братово и село Равнец и техните землища”.

Всички процедури ще бъдат излъчвани пряко онлайн в интернет. Достъпът става през сайта www.burgas.bg от падащото меню "Бургас днес" – "На живо от залата в Община Бургас".