Петко Арнаудов: С бюджета не се изхвърляме предизборно , от тях 7, 971 млн. лева са за текуща издръжка, 3,428 млн. лева - за капиталови разходи. В бюджета на общината за 2011 г. прогнозираните собствени приходи са в размер на 8,136 млн. лeва.

Очаква се тази година данъчните приходи да се увеличат със 17,74 %, увеличението отчасти ще се дължи и на нововъведения туристически данък. Прогнозните постъпления от него са за 210 хил. лева. На предишното си заседание местният парламент определи минимални ставки за новия туристически данък като компромис в полза на хората и конкретно към собствениците на малки хотели. Намалена беше и таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на граждани и фирми. Общината можа да си позволи това заради увеличените постъпления в общинската хазна от големите хотели, изградени в годините на строителния бум.

"Приехме един реален и изпълним бюджет, не се изхвърляме предизборно. Нямаме нови заеми и не искаме да задлъжняваме. Ще разчитаме на собствените си приходи", каза кметът Петко Арнаудов.

Той поясни, че в новия бюджет приоритет е духовното. През тази година предстои да бъдат завършени общинският исторически музей в Царево и църквата в Ахтопол и общината ще насочи усилията си за развитието на културно-историческия туризъм. Предвидените средства за култура са 88 хил. лева, за общинския музей - 64 хил. лева, за спорт - 86 хил. лева, за клуба на диабетиците - 2 хил. лева, за организацията на слепите- хиляда лева.

Запазват се и социалните придобивки на гражданите. За сметка на общинските приходи остават режийните разноски за обяд на столуващите ученици в размер на 0,50 лева и пълният размер на режийните разноски на патронираните лица в дейност "Домашен социален патронаж". Увеличени са и средствата за един храноден в детските градини и млечната кухня. 117 хил. лв.са заделените средства за домашния патронаж, 31 хил. лв. - за клубовете на пенсионера. На днешната сесия Общинският съвет взе решение от тази година да се разкрие клуб и за пенсионерите в с. Лозенец.

Съветниците взеха още едно важно решение днес. Считано от тази година в детските заведения на територията на общината започва да се прилага системата на делегираните бюджети.