В центъра на града отпадъците се изхвърлят все още в старите контейнери. Снимка Архив Черноморие-бг

В центъра на града отпадъците се изхвърлят все още в старите контейнери. Снимка Архив Черноморие-бг

Поетапната подмяна на контейнерите в Бургас започна от комплексите. Както "Черноморие" вече писа, предстои старите контейнери за битови отпадъци да бъдат подменени с нови. Това се налага от избора на фирма, която в следващите пет години ще се грижи за сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците на територията на общината. Обществената поръчка, обявена в края на миналата година от Община Бургас бе спечелена от софийската фирма "Нелсен - чистота" ЕООД.

Със сключването на договора започва и въвеждането на новата система за сметосъбиране и сметоизвозване. Тя беше обявена от зам.-кметът по европейски политики в общината Руска Бояджиева преди повече от месец на срежа с жители на комплекс "Възраждане".

Първите нови контейнери са вече разположени в комплексите "Меден Рудник", "Изгрев" и "Зорница". Съдовете за отпадъци са от затворен тип, с механизъм за ръчно отваряне на приемното устройство и чрез педал, което ще гарантира по-голяма чистота и удобство за гражданите.

Контейнерите са предназначени за изхвърляне на смесени битови отпадъци. На поставените стикери е представена информация за видовете отпадъци, които не трябва да бъдат поставяни в тях: отпадъци за рециклиране, едрогабаритни и строителни отпадъци, растителни отпадъци, текстил и опасни отпадъци. За изброените видове отпадъци следва да се използват съответно контейнерите за разделно събиране, мобилните центрове за отпадъци, генерирани от домакинствата, допълнителните услуги, предоставяни от Община Бургас за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци.

С въвеждането на новата система, старите контейнери тип "бобър" постепенно ще бъдат замествани. Новите контейнери са с вместимост от 280 литра и 375 литра - няколко пъти по-голяма от досега използваните. Капацитетът на един нов контейнер е да замести между два и три стари такива.

Община Бургас призовава гражданите да не оставят отпадъци извън контейнерите и да се съобразяват с указанията за разделно събиране. Всеки отпадък извън предназначения за това контейнер е условие за допълнително замърсяване на околното пространство.