Концесията е прекратена заради неизправност от страна на наемателя. Снимката е илюстративна

Концесията е прекратена заради неизправност от страна на наемателя. Снимката е илюстративна

Министерският съвет прие решение за едностранно прекратяване на договор за концесия за услуга за морски плаж "Козлука" в община Несебър. Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД е неизправна страна по договора, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Договорът за концесия е сключен на 9 октомври 2015 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД.