Вторият курс бе на тема: Има приложение за това! Проучване на най-добрите приложения за преподаване и обучение на ученици и се проведе във Флоренция, Италия. Снимки ПГЕЕ Константин Фотинов

Вторият курс бе на тема: Има приложение за това! Проучване на най-добрите приложения за преподаване и обучение на ученици и се проведе във Флоренция, Италия. Снимки ПГЕЕ Константин Фотинов

Бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" за пореден път спечели проект по програма "Еразъм+". Този път той е "Дигитална трансформация в класната стая", № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000119177, сектор "Училищно образование", по силата на който петима учители от гимназията участваха в два структурирани курса във Флоренция и Атина.

Първият курс бе на тема: "Цифрови инструменти за въвеждане на 4Cs в класната стая", който се проведе в град Атина, Гърция. Креативността, критическото мислене, комуникацията и колаборацията (4Cs) са ключови компетенции за съвременните учащи. Участниците в курса повишиха своите умения за включването на 4Cs в обучението чрез използването на подходящи цифрови инструменти. Те могат да бъдат прилагани във всяка класна стая, а наличието на технологични устройства и платформи в днешно време е от голяма полза при проектирането на ориентирани към ученика дейности, които оформят способността на обучаемите да живеят, да се свързват с другите и да имат успешна кариера. По време на курса участниците изследваха дълбокото значение и последиците от 4Cs, проектираха практически дейности, използвайки ИКТ ресурси.

Вторият курс бе на тема: "Има приложение за това! Проучване на най-добрите приложения за преподаване и обучение на ученици" и се проведе във Флоренция, Италия. При реализацията му бе изпълнена целта да се повиши качеството на преподаване чрез използване на мобилни образователни приложения за насърчаване на ангажираността, креативността, мисленето и творчеството на учениците в класните стаи. Мобилните приложения могат успешно да се интегрират като инструмент за подпомагане на обучението. Участието в курса позволи на учителите да развият важни компетенции - да избират най-подходящите, според нуждите на учениците и целите на урока, уеб платформи; да се подобри използването на социалните медии; да се практикува учене чрез игри в часовете. Създадени са много онлайн ресурси, които успешно се използват от учениците. В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст гимназията ще продължи да модернизира образователната дейност в областта на професионалното образование.

Успешното участие на учителите от ПГЕЕ "Константин Фотинов" в двата курса е поредното доказателство за качествена и полезна проектна работа на училището по програма „Еразъм+“. Координатор по проекта е главен учител в гимназията Евелина Ганчева.

Тази публикация е финансирана от Европейски съюз чрез европейски средства по програма "Еразъм+" и отговорност носи единствено Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" гр. Бургас.

Галерия