През май СОУ "Петко Росен" празнува 30 години от откриването си

Приемът в V клас е 1 паралелка с разширено изучаване на спорт и 2 паралелки с общообразователна подготовка. Спортът, който се утвърди през годините е баскетбол. В IX клас предлагаме прием в професионална паралелка със специалност "Сътрудник бизнес услуги". Това е една нова специалност, в която приема ще се извършва за втора година.

 

- В ръководеното от вас учебно заведение имате ресурсен кабинет, където се обучават деца със специални образователни потребности. На какво ги учите и доволни ли са техните родители от обучението, което провеждате с техните деца?

- В кабинета работят двама ресурсни учители с необходимата подготовка. Децата с желание посещават този кабинет. Учат ги да се адаптират към училищната среда. Основните занятия, които се водят с тях са по изобразително изкуство, моторика, да могат да работят с различни материали, игри. Децата посещават с желание  тези часове и това показва, че колегите добре си вършат работата. Отзивите, които получаваме от родителите са много добри. Това, че имаме доста голяма група деца, които посещават този кабинет предполага добра организация от наша страна и от страна на Ресурсен център Бургас.

- Вашето училище предлага обучение от 1 до 12 клас. Колко са учениците, които се обучават при вас и колко преподаватели работят с тях?

- При нас обучението е от 1 до 12 клас, но имаме и подготвителен клас, който се посещава от деца на 5 и 6 години. Учениците са 740, преподавателите с ръководството на училището наброяват 54.

Имаме логопед, психолог, които също оказват голяма помощ в работата на колегите, родителите и децата.

- Как успявате да мотивирате колегите си да работят с учениците?

- Материалният стимул е малко труден. Сградата е много голяма, а средствата за издръжката на материалната база също не са малки. Нямаме възможности за големи материални стимули, но да се надяваме, че ще дойдат по-добри времена. На този етап ги мотивираме само с добри думи и благодарности. Надявам се, че за 24 май и за Коледа ще успеем да ги стимулираме и финансово.

- Училището е едно от четирите в най-големия комплекс "Меден рудник". По какъв начин привличате ученици?

- С добрата работа на колегите - внимание, отношение към децата. Опитваме се да създаваме добър имидж на училището, с изявите на учениците, това което постигат на национални състезания, спортни състезания. Големи са ни изявите в национални състезания по информационни технологии, "Взезнайко", на математически състезания на общинско и  национално ниво. Това показва, че колегите работят добре с децата, дават им добра подготовка, те от своя страна се представят добре и съответно по този начин се издига и имиджа на училището.

- Училищата са на делегиран бюджет. Как се работи в условия на криза, когато парите не стигат?

- Много трудно. Прави се сметка за всеки изразходван лев. Но смятам, че когато всяко нещо се планира предварително и се съгласува с педагогическата колегия, когато е добре обмислено и е мотивиран всеки един разход, ще се справим и тази година, колкото и да не ни стига бюджета.

- Тази година СОУ "Петко Росен" ще празнува 30 години от откриването си. Какви тържества планирате?

- Мероприятията по случай празника ще бъдат през месец май и ще завършат с тържествен концерт на 19 май .