Семинарът се проведе в рамките на проект, който ТИК изпълнява. Снимки Лина Главинова

Семинарът се проведе в рамките на проект, който ТИК изпълнява. Снимки Лина Главинова

Проект на бургаската Търговско индустриална камара помага на производители на млечни продукти в региона. Те преминаха през обучение организирано в рамките на проекта "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн" (AgriTradeNet) BSB383, който ТИК изпълнява. В рамките на семинара фокусът беше поставен върху международните стандарти и възможностите за сертифициране на млечни продукти в т.ч. на традиционния продукт "бяло саламурено сирене", сертифициране и етикиране на млечни продукти, етикети за качество, Европейски  системи за качество,изисквания настандартаза качество и безопасност на хранителните продукти "IFS Food version 7" от октомври 2019 година.

На обучителния семинар присъстваха заместник-областният управител на област Бургас Владимир Крумов, председателят на ТИК - Бургас Жорж Дерелиев, директорът на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас Лидия Станкова, ръководители и главни експерти в отдел "Европейски политики и програми" в Община Бургас - Елена Иванова, Величка Великова и Светозар Градев.

Заместник-областният управител Владимир Крумов подчерта, че този проект може да осигури предимства на местните производители на млечен продукт "бяло саламурено сирене" за сертифициране, ценен на регионално и национално ниво. Производителите могат да увеличат капацитета си чрез нови иновативни процеси, както и да установят и развият сътрудничество със другите страни-партньори по проект "AgriTradeNet" BSB 383.

Обучителният семинар бе оценен от участниците чрез попълване на анкетни карти за оценка и получaване на сертификат за успешно обучение по темите.

Галерия