Obshtina

Obshtina

Проект развива местната общност в Поморие на 13-ти март от 14.00 часа в зала №2 на общината. Общата цел на проекта е създаване и прилагане на ефективни механизми за изпълнение на приоритетни общински политики. Цели се още ефективно удовлетворяване на потребностите на местната общественост при формулирането и изпълнението на общински политики. Предвидените дейности за това са разработване и прилагане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на приоритетни общински политики в полза на местните общности, извършване на независима оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г., провеждане на кампания за ангажиране и консултиране на местните общности, както и обучение за прилагането на създадените по проекта механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на приоритетни общински политики.