IMG_9940

IMG_9940

Промени в закон водят до чисти пътища зимата Предложенията за изменения ще дадат възможност на общините да сключват споразумения с агенция "Пътна инфраструктура" да поддържат пътища, част от националната пътна мрежа, преминаващи през градовете или урбанизираните зони на селищата. По този начин се цели осигуряване на непрекъсната, безопасна и нормална експлоатация на пътищата, включително и при зимни условия. Така коментира нуждите от поправки депутатът от ГЕРБ - Бургас Иван Вълков, който е един от вносителите на промените в закона. Текстът е гледан на заседание на временна парламентарна комисия и предстои да бъде обсъден и приет на първо четене в Народното събрание.

"Преди година бе гласуван друг законопроект на предишните управляващи, с който се усложни реализирането на основните дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в урбанизирани територии за населените места до 100 000 жители. Бе отнета и възможността общините да сключват договори с АПИ. Този начин на работа не е удачен – получава се ситуация, в която две различни фирми почистват снега в едно населено място. Това създава предпоставки за конфликтни ситуации и не се извършва достатъчно добро обслужване на пътищата в страната. Става дума за републиканската пътна мрежа и задълженията по нея са в компетенциите на АПИ. Така даваме възможност на Агенцията да сключва необходимите споразумения и да се договаря с дадена община. Провели сме срещи с представители на общините, за да се допитаме до тяхното мнение, имаме разбиране и подкрепа от тяхна страна“, коментира бургаският депутат.

По думите му с изготвените промени ще бъде разработен по-изчистен и гъвкав механизъм на работа, ще се постигне синхронизирането на дейностите по поддържането на един и същ пътен участък.