Трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра от хора, които не част от едно семейство или домакинство. Снимка Черноморие-бг

Трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра от хора, които не част от едно семейство или домакинство. Снимка Черноморие-бг

Противоепидемичните мерки остават в сила до 14-ти юни. От днес, 14-ти май, в продължение на месец е в сила заповед РД - 01 - 262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Тя регламентира мерките в рамките на извънредната епидемична обстановка, която въвежда от днес и е в сила до 14-ти юни, след като на 13-ти май изтече двумесечното извънредно положение.

От днес до 14-ти юни е въведена извънредна епидемична обстановка

В заповедта се регламентират следните противоепидемични мерки

1. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите си организират дистанционна форма на работа за своите служители

2. Когато не е възможно дистанционната форма на работа се организира следния алгоритъм на работа – дезинфекция, недопускане до работното място на лица с симптоми за остри респираторни заболявания – температура, кашлица, хрема и други

- инструктаж за правилна хигиена на ръцете

- физическа дистанция най-малко от 1,5 метра

- осигуряване на лични предпазни средства в зависимост от спецификата на работа – ръкавици, маски, шлем

3. При непосредствено обслужване на клиенти на разстояние от 1,5 метра е задължително носенето на маска или шлем

4. Физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти, които са от обществено предназначение, търговски обекти и други осигуряват дезинфектант за ръце, създава организация за вход с цел избягване на струпване на хора на едно място

5. Всички лица, които се намират в закрити обществени места са длъжни да носят защитна маска за еднократна или многократна употреба – шал, шлем, кърпа

6. Обществено достъпни места са – транспорта, търговски, спортни и културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени услуги

7. Запазва се дистанция от 1,5 метра между две лица, които не са от едно семейство/домакинство, се запазва на публични места – паркове, улици, автобусни спирки

Текстът на заповедта може да се провече тук