Проверяват фирми от туризма дали работят в сивия сектор

Това са част от действията по проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". Той се изпълнява от Асоциация на индустриалния капитал в България. Целта на одитите е да се събере информация за формите и проявата на сивата икономика. В проекта ще бъдат обхванати 1 500 фирми, които са членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и около 4 000 работници и служители. Сред фирвите, в които ще бъде направен одит е и "Слънчев бряг холдинг".

 

"Ще се опитаме да разберем, какво хората разбират като сива икономика и как може това да бъде ограничено. Ще бъдат обучени и бизнесмени как да разпознават сивата икономика", каза доц. д-р по социология Емилия Ченгелова.

Най-сериозен е делът на сивата икономика в строителстовото - около 60-70%. Значителен е делът и на фирмите от млекопреработващата промишленост, които са в сивия сектор.