Parad_hvyrchila

Parad_hvyrchila

Пускат хвърчила над Шабла Фестивалът е посветен на световно застрашения от изчезване вид птица – червеногушата гъска и се организира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Община Шабла.

Програмата на фестивала включва парад на хвърчилата, демонстрации по майсторско управление на хеликоптери, работилници за хвърчила на място,
игри и състезания за деца и родители, конна езда, пътешествия с каяци в морето, екскурзии за наблюдение на птици, фотоизложба, библиотека под
открито небе, палатка на приказките, презентации, филмови прожекции и други изненади.
Снимка Николай Петков