Работодатели масово не плащат за стаж и нощен труд

През август служители на инспекцията са направили 184 проверки. При 175 от инспектираните предприятия служителите са до 50 души. 44 от проверките са в резултат на подадени жалба. "Зачестиха сигналите за неплащане на осигуровки и за липса на трудови договори", каза Красимира Георгиева главен инспектор в Инспекцията по труда в Бургас.

През август са проверени хотели, ресторанти и обекти за търговия. Установени са 713 нарушения на трудовото законодателство. Ива 25 случая на работници без сключен трудов договор, при други 38 има договор, не не е уведомен НАП. Продължава масовата практика за осигуряване на четиричасов работен ден.