Искам да се обърна към г-н Николов час по-скоро да вземат отношение към този проблем, заяви Рауф Сабах. Снимка Авторът

Искам да се обърна към г-н Николов час по-скоро да вземат отношение към този проблем, заяви Рауф Сабах. Снимка Авторът

"Ние говорим за закони и правила. Тука не става въпрос за някакъв павилион някой да го вземе и да си тръгне с него. Става въпрос за скъпа инвестиция. Платил съм 90 000 евро за тази Гъбка, не е лев, не е два. Фирмата ни е там от 20 години, не от 16, както твърдят от Общината. Имаме всички необходими документи, нека спазват процедурите, да не правят нещата малко отзад напред, защото това не е правилно, не е редно, не е нормално", заяви Рауф Сабах управител на фирма "ДИ-М ГРУП" ООД. Юридическото лице е собственик на павилион "Гъбката", който се намира на входа на Морската градина.

Проблемът ескалира в първия работен ден на годината, когато се приемаха документи за участието в конкурса за отдаване под наем на търговски обекти по чл. 56. Според условията на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обслужване на територията на Община Бургас, този, който първи входира документи за участие в търга, той печели.

В Бургас с мълчалив протест в подкрепа на Гъбката

"Този търговски обект има всички необходими документи, като разрешително за строеж, акт 16, също така други документи, които сме успели да намерим. Община Бургас продължава да отрича, че този обект не е по член 120, макар че всички документи показват това. За съжаление не излизат с друга теза, просто отричат. Молбата ми беше час по-скоро да решат въпроса, защото всички документи са при тях", каза още Рауф Сабах.

На входираната от него жалба в Общината, той все още не е получил отговор.

На 1-ви февруари Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обслужване на територията на Община Бургас тябваше да разгледа постъпилите документи на желаещите да стопанисват обекти.

"Комисията не трябва да разглежда тази точка. Представил съм всички необходими документи. Ако Община Бургас иска, за един час може да установи документите, които са свързани с обекта. Първо комисията разгледа документите в наша полза. Излязох за малко и като се върнах се оказа, че правят повторно гласуване, нещо което не е редно.

Отправят апел към председателя на Общинския съвет. Искам аудио запис на комисията. Искам да обявят, че ние сме спечелили първото гласувани и да обяснят, какво налага второто гласуване по незаконен начин. Най-лошото беше, че директорът стана и каза на комисията, че независимо от това, както ще гласува тя, решението ще е само негово. Тогава питам, защо плащаме такси, ако тази комисия е формална и не играе съществена роля", каза още Рауф Сабах.

Той вече е пуснал жалба в съда по казуса и ще вдохира още две, касаещи други негови обекти.