Разкриват 4 нови паралелки след 7-ми клас в Бургас

Тя утвърди държавния план-прием за училищата.

 

Заседанието бе председателствано от зам.-областния управител на Бургас Златина Дукова.

Приемът за държавните и общински училища се одобрява от Комисията по заетостта и е съгласуван с регионалните структури на работодателите, синдикатите и бюрата по труда. Изборът на изучваните професии и специалности е определен до голяма степен от потребностите на пазара на труда и възможностите за реализация на завършващите, както и от спецификата на региона.

В Област Бургас за учебната 2009 – 2010 год. професионално образование и обучение се осъществява в 27 учебни заведения, от които - 16 професионални гимназии, 7 - средни общообразователни училища с професионални паралелки, помощно училище, спортно училище, частна професионална гимназия, частен професионален колеж, с прием след завършено средно образование.

Според данните от доклада, представен от началника на Регионалния инспекторат по образованието доц. Таня Борисова, в област Бургас през миналата учебна година броят на паралелките в професионалните гимназии и СОУ – та, след 7-ми клас е бил 26, а след 8-ми – 41. Предложението за прием на ученици през настоящата учебна 2010 – 2011 е броят на паралелките след 7-ми клас да се увеличи с 4, тоест да стане 30, а след 8-ми клас с 5, тоест - 46.

Четири нови паралелки след 7-ми клас и две след 8-ми ще бъдат открити в училищата в Община Бургас и по една след завършено основно образование  - в общините Айтос, Карнобат, Несебър.