Разпределят парите за хранене на малките ученици във Варна и на малките ученици във варненските училища. 

Размерът на средствата за подпомагане на храненето в училищата се определя с постановление на Министерския съвет. Сумата, която ще бъде разпределена между варненските училища, е 889 330 лева. С тях ще се организира храненето на общо 13 682 деца от подготвителните групи и ученици от І до ІV клас. 

С отпуснатите средства ще бъде финансирана една от следните две дейности: осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и плодове; подпомагане на обедното хранене на учениците от І до ІV клас.

За да получат тези пари, училищата и детските градини от Варна ще трябва да подадат заявления в община Варна най-късно до 10 януари. Специална комисия, назначена със заповед на кмета, ще разпредели средствата между учебните заведения до 20 януари 2011 г.

 

Днес+