Редуцираха броя на комисиите в ОбС Несебър

Те приеха изложените аргументи  в докладната записка, че две от комисиите - по туризъм, спорт, младежки и социални  дейности и по селско, ловно, горско стопанство и екология са тясно специализирани и дублират основните комисии и решиха да ги закрият. Заедно с това бе актуализиран и състава им.

 

Така след поименно гласуване за председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение на взетите решения бе преизбрана Светлана Николчева. За председател на комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми бе преизбран Константин Лефтеров. Венелин Ташев също бе преизбран. Той ще оглави комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

Съветниците избраха двама нови председатели на комисии -Димитър Транов и Иван Аврамов и двамата от групата на „Море”. Транов стана председател на комисията по устройство на територията, селско,горско, ловно стапонство и опазване на околната среда, а Аврамов - на комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности. Транов заменя Атанас Терзиев-досегашен председател на старата комисия, а Аврамов - Костадинка Тужарова.

По предложение на кмета Николай Димитров съветниците утвърдиха схемите за търговия на открито и преместваеми обекти в Несебър, Обзор, Свети Влас, Равда, Тънково, Оризаре и в Слънчев бряг - запад за лято 2010.

Общинските съветници  гласуваха по 52 точки, включени в дневния ред,в т.ч. и по предложението, относно организацията и безопасността на движение на територията на община Несебър за сезон 2010. Съгласно взетото решение от 1 април до 30 октомври се въвежда ограничителен режим на МПС в Стария Несебър, като на полуостровната част ще се допускат автомобили само с пропуск.

Максим Момчилов