Ремонтните дейности ще бъдат извършени от фирма, с която работим, каза Жельо Вардунски. Снимка Лина Главинова

Ремонтните дейности ще бъдат извършени от фирма, с която работим, каза Жельо Вардунски. Снимка Лина Главинова

36 къщи в селата Ливада и Полски извор в община Камено ще бъдат ремонтирани със средства от Националната благотворителна кампания на Българския червен кръст, организирана в подкрепа на пострадалите от проливния дъжд и последвалите наводнения в Камено и Бургас. Събраната до момента сума възлиза на 218 000 лева. Общественият съвет реши те да се разпределят, както следва - 75% за засегнатите домакинства в община Камено и 25% - за семействата в община Бургас.

Сумата от 163 500 лева се предоставя на Община Камено за подпомагане извършването на строително-възстановителни работи на 36 най-тежко пострадали от наводнението къщи.

"Ремонтните дейности ще се извършат от фирма, с която Община Камено има сключен договор и работи. Ще се шпакловат стени, ще се боядисват. Ще се ремонтират по две стаи и кухнята във всяка къща", каза пред "Черноморие" кметът на Община Камено Жельо Вардунски.

Камено и Бургас ще искат пари от фонд Солидарност на ЕС за справяне с щетите от пороя