Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през февруари 2023 г. е 34.4 хиляди. Снимка Петя Добрева

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през февруари 2023 г. е 34.4 хиляди. Снимка Петя Добрева

80 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.0 хил. стаи и 6.3 хил. легла в тях са работили през февруари месеце, сочат данни на Националния статистически институт. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 25.0%, а броят на леглата в тях - с 38.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през февруари 2023 г. е 34.4 хил., или с 49.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 100.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През февруари 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 55.5% от общия брой нощувки на чужди и 37.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 23.9% от нощувките на чужди и 50.1% - на български граждани, докато останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 20.6 и 12.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през февруари 2023 г. се увеличава с 36.8% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 15.0 хиляди, като е отчетено увеличение както при българските граждани - с 37.6%, така и при чуждите - с 32.5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2023 г., са 12.6 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 2.4 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки, като 52.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2023 г. е 19.6%, като се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с февруари 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 23.5%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 22.9%, и с 3 звезди - 9.8%.