Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хиляди. Снимка Лина Главинова

Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хиляди. Снимка Лина Главинова

С 5,8% повече са реализираните нощувки в област Бургас през юни в сравнение със същия период на 2017 година. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро "Югоизток" - Бургас.

През юни в областта са функционирали 620 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.9 хиляди, а на леглата - 109.1 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.0%, а на леглата в тях намалява с 2.6%.

Нощувките през юни са 1 873.7 хиляди. Увеличение на нощувките (с 10.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 4.9% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 2.8%.

През юни 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 67.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.2% от нощувките на чужденци и 21.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.0 и 41.1%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 18.9%, следват Обединено кралство - със 17.0%, Полша - с 13.8%, Руска федерация - с 10.3% и Чешка република - с 5.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2018 г. се увеличават с 6.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 311.1 хиляди. От всички пренощували лица 76.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (69.7%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.4 нощувки. Пренощувалите българи са 73.7 хил., като 38.9% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2018 г. е 58.8% като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с юни 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 72.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 50.5%, и с 1 и 2 звезди - 37.4%.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 85 876.4 хиляди, или с 1.8% повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 1.3%, така и от български граждани - с 6.2%