DSCI4804-1

DSCI4804-1

Санират МБАЛ Поморие с 121 685 евро

малките общини и кметовете на София, Бургас, Стара Загора и Пловдив.

Община Поморие спечели безмъзмездна финансова помощ от фонд "Козлодуй" на стойност 121 685 евро за енергийна ефективност на МБАЛ – Поморие. От името на Община Поморие заместник-кметът Диана Апостолова получи писмото с одобрение на проектното предложение, което включва подмяна на дограмата, топлоизолиране на покривното пространство и мазетата, както и модернизация на отоплителната система.