Проф. Христо Бозов е новият ректор на бургаския държавен университет. Снимка Архив Черноморие-бг

Проф. Христо Бозов е новият ректор на бургаския държавен университет. Снимка Архив Черноморие-бг

Със 187 "за" избраха проф. Христо Бозов за ректор на държавния университет "Проф. д-р Асен Златаров" на днешното Отчетно-изборно събрание на висшето учебно заведение. На него са присъствали 205 делегати, 185 от тях са подкрепили проф. Бозов. Той бе и единственият кандидат за поста ректор на университета.

Проф. Христо Бозов ще наследи на поста досегашния ректор проф. Магдалена Миткова, която навърши пенсионна възраст.

Проф. Бозов дойде в Бургас през 2018 година по покана на Община Бургас. Тогава той спечели конкурса за управител на бургаския Комплексен и онкологичен център. По-късно оглави и Медицинския факултет на държавния университет.

Той е завършил Медицинската академия във Варна, има димпола за специалността "Анестезиология и реанимация" от Медицинска академия - София, свидетелство за призната специалност "Военна токсикология" от Военноморска академия, както и диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Здравен мениджмънт" и професионална квалификация "Мениджър" от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна.